-HER KARANLIĞIN BAĞRINDA BİR FECR SAKLI- "İM JEDEN DUNKELHEİT VERSTECKT EİN SONNENAUFGANG "

Hadis İnkarcıları…,Saadettin Merdin ve Pavlusları-

kk

  Saadettin Merdin / İslamın Pavlusları kitabıyla Ebu Davud’a ve kıyametle ve gayb ile ilgili hadisleri nakledenleri inkar ederek bu asrın pavlusu olma yolunda gayet gayretli.

 Ebu Davud’un tahsil ettiği ilmin milyonda birini tahsil etmemiş bu ucuz kahramanlar eskilere atarak popüler olma,kitap baskılarını çoğaltma  sevdasındalar, fakat hayır kardeşim “su akar her daim yolunu bulur”.

 Bu beyler  mevzu hadisler vardır diye tüm Hadis-i Şeirflere açtıkları bu savaş taktiği,misyonerlerin ve vahhabilerin ve pavluslarının kirli savaş taktiğidir.

 Saadettin Merdin gayba taş atarak ucuz bir akıllılık oyunuyla ilimde zirvelere çıkmış alimlerden daha önde olduğunu aslında idda ederek  Ebu Davud’un naklettiği hadisi uydurma ilan etmektedir.

Ben de ona diyorum ki bu üstatların hayatları,samimiyetleri ilme adanmış ömürleri , onca çaba ve onca emekleri ortadadır, fakat  sen kimsin,hangi zihniyet adına zulmün kol gezdiği, namusların  kirletildiği bu coğrafyalarda önemli adımlar atılması gerekirken neden demokrasiyle neden laisizimle neden Şeriata düşman olanlarla uğraşmak yerine bu hususlarla uğraşıyorsun ?

Yüce Allah’ın yeryüzü Müslümanları için oluşturduğu gündemi bırakarak,yeni bir bilmişlik raconuyla

Bu hadis uydurmadır şu hadis uydurmadır diyerek  ortaya atılan bazı  kardeşlerimizi bırakın Yüce Kur’an’ın yolundan samimiyetle gitmeyi, bu yolun kenarında gölgelerini  dahi göremez olduk.

Maalesef eskiye dayanan  her şeyi inkar etme hastalığı ile  Modernizmin çarkları arasında kaybolup gittiler .

 Şeytan yeter ki bir çengel  atmasın gönüllere devamı ustalıkla geliyor bunu  tecrübeyle görmüşümdür.

Bu atraksiyonlar aslında Peygamber Aleyhisselam’ın etki alanını daraltmayı istemektir.Teşbihte hata olmasın fakat Yüce Allah’ın yeryüzündeki konuşan sesi gibi ,melekleriyle ve cebrai ile her zaman irtibatta olan Peygamber Aleyhisselam’ın gelecekle ilgili haber vermesi neden garip olsun aslında son Peygamber olarak diğer peygamberlerde olduğu gibi bazı olayları haber vermemiş olması garip değil mi ?

 Dolayısıyla hangi akıl diyebilir ki Hatemül Enbiya olan son Peygamber gayb ile ilgili ,gelecek ile  ilgili haberleri Yüce Allah ona bildirmemiştir.

 Bu hususta  Peygamber Aleyhisselam’ın hayatından kısa bir hikaye ile, birkaç  Hadis-i Şerif’e geçelim ama önce bu hususta bazı ayetleri  paylaşalım.

 Yüce Allah Peygamberlerine gaybdan dilediğini bildirmiştir;

“Hani, Meryem oğlu İsa şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Ben, Allah’dan size bir elçiyim. Benden önceki Tevrât’ın bir tasdikçisi ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan bir peygamberin müjdecisiyim.” (Saff, 6).

 “….Ben, evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm.” (Al-i İmran, 49).

 Hz. Yusuf: “Size rızık olarak hangi yemek geleceğini daha gelmeden, ben size haber veririm”   (Yusuf, 37)   Sözüne devamla: “Bu, Rabbimin bana öğrettikleri şeylerdendir” demesi ise, bunun bir fal veya kehanet olmadığını bildirmek içindir. (Yusuf, 37)

 Müjdeci gelip gömleği Hz. Yakub’un yüzüne bıraktığında Hz. Yakub’un gözleri açılır. “Ben size, Allah’ın lütfuyla sizin bilmediğinizi bilirim demedim mi?” der. (Yusuf, 93-96)

 “Farkında olamadıkları bir sırada, bu yaptıklarını onlara haber vereceksin”(Yusuf, 15).

 “Şu gömleğimi götürüp babamın yüzüne sürün. Gözleri onunla iyice görür hale gelir” demesi gaybî bir haber niteliğindedir. (Yusuf, 93)

 “Gaybı bilen O’dur. Gaybını, razı olduğu rasulden başkasına bildirmez” (Cin, 26-27).

 Allah, müminleri bulunduğu şu durumda bırakmaz, temizi pisten ayırır. Allah size gaybı da bildirmez. Ama Allah Resullerden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Allah’a ve resullerine inanın, eğer iman eder, müttaki olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.) [Al-i İmran 179]

 Hadis-i Şerifler;

 Din adamları, ince meseleleri ele alıp, halkı şaşırtacaklar.) [Taberani]

 Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak.) [Buhari]

 Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Müslim]

 Allah’a inanan Müslüman kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak.) [Müslim]

 “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

 ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.’Hadisin geçtiği kaynaklar: Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace.Bu hadisin senedindeki ravilerin tamamı güvenilir olup bu hadisin senedi kesintisizdir. Dolayısıyla bu hadisin sahih olduğu anlaşılıyor. Ebu Eyyûb el-Ensarî’yi ,Süheyb-i Rumi’yi yollara düşüren aşk  ve müjde, neydi ???

 [Tirmizi] gibi , Tirmizi,Müslim,Taberani,İbn-i Mace,İmam Suyuti…gibi dev ekoller Hadis-i Şerifler rivayet etmişken bu şahıslar hangi noktanın hükmündeler  acaba ben merak etmiyorum.

Tilki vadiyi boş bulunca valiliğini ilan edermiş,bu da öylesi işte.

Ayette belirtildiği gibi ,

“Her insan grubunu önderleriyle çağıracağımız gün, kimlere kitapları sağ yanlarından verilirse onlar kitaplarını okurlar ve bir iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmazlar.İsra Suresi-71

 İşte sizi imamalarınızla çağırırız  buyruğu ile şayet Kıyamette bana sorarlarsa İmam Tirmizi,Müslim,Taberani,İbn-i Mace,İmam Suyuti”yi mi imam olarak kendine  kabul edersin ,yoksa Saadettin Merdin ve o zihniyetin temsilcisi olan   Pavluslarını Mı ? Sizi bilemem ama  ,ben birinci şıkkı tercih ederdim.

 Siyerden  birkaç örnekler;

Peyganber Aleyhisselam’ın hastalığının son demlerinde kızına “Üzülme kızım bana yakında kavuşan sen olacaksın demesi de gayb değil midir ?

 Yine Hz. Hüseyin’in Şehid Edileceği Hakkındaki bazı bildirimler de gayb değil midir ?

 Peygamberimizin zevcesi Hz. Ümmü Seleme der ki «ResûlulJâh Aleyhis-selâm, bir gün, yanı üzerine yattı. Kaygılı ve üzüntülü olarak uyandı. Sonra, uyudu. Yine kaygılı ve üzüntülü olarak uyandı. Yine uyudu. Sonra, uyandı. Avucunda, kırmızı bir toprak bulunuyor ve onu Öpüyordu!

 (Nedir bu?) diye sordum.

 (Hüseyin için, Cebrail, bunun Irak toprağında öldürüleceğini bana haber verdi. Bu da, oranın toprağıdır!) buyurdu

 Hz. Hüseyin’in şehid edileceği yerden Cebrail’in getirdiği toprağın, Kerbelâ toprağı olduğu,, Peygamberimizin, bu yeri (Kerb’ü’belâ tasa, üzüntü) diye vasıfladığı da, rivayet edilir.

 Enes b. Mâlik’ten rivayete göre de: Yağmur Meleği  Rabb’ından izin alarak Peygamber Aleyhisselâm’ın yanına gelir.

 Peygamber Aleyhisselâm «Ey Ümmü Seleme! Kapıyı, üzerimize kapa, yanımıza, kimseyi bırakma!» buyurur.

 O sırada, Hz. Hüseyin, koşarak kapıya gelir. Hz. Ümmü Seleme, onu, içeri bırakmaz. Fakat, Hz. Hüseyin, kapıyı zorlayıp içeri dalar. Kendisini, Peygamberimizin kucağına atar.

 Peygamberimiz, onu, boynuna, omuzuna alır, öper, sever.

 Melek, Peygamberimize «Onu, çok mu seversin?» diye sorar.

 Peygamberimiz «Evet!» buyurur.

 Melek  amma, ümmetin, Onu öldürecektir!» der .

 Peygamberimiz «Demek, Onu Öldürecek olanlar, Mü’minler öyle mi?!» buyurur.

 Cebrail «Evet!  İstersen, Onun öldürüleceği yeri de, Sana göstereyim?» der-

 Peygamberimiz «Olur!» deyince, Melek, getirdiği bir avuç ıslak, kızıl •toprağı Peygamberimize gösterir.

 Hz. Ümmü Seleme de, onu, alıp elbisesinin eteğine koyar

 Başka rivayete göre ; Cebrail. (Zehebî-Âlâmünnübelâ c. 3, s. 194)

 Peygamberimiz, Hz. Üznmü Seleme’ye toprağı verirken «Bu toprak, kan “haline gelince, Hüseyin, şehid edilir!» buyurur.

 Hz. Ümmü Seleme, onu, sırça bir çanak içinde yanında saklar.

 Hz. Hüseyin’in şehid edildiği gün, toprağın kan haline geldiğini görür .

 Bu gaybi olaylarla ilgili İslam tarihinde birçok örnekler bulabilirsiniz.

 Değerli Kardeşlerim , evet uydurma hadisler vardır, fakat bunu ehil alimlerimiz ehil olan sıfatlarıyla araştırıp  zaten ortaya koymuştur.

 Dolayısıyla bütün vakar ve takvalarıyla kadîm eserlerimiz dururken lütfen ne olduklarını ve ne için çalıştıkları ve hangi zihniyetin temsilcisi olduklarını  Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği,Hadis-i şerifleri inkar ederek kendi hadislerini kabul ettirmeye çalışan,mezhepleri inkar ederek kendi mezheplerini oluşturmaya çalışan ,bu gibi  ucuz kahramanlara itibar etmeyiniz. 

 Selam ve Dua ile

 Fecr Anasayfa

Reklamlar

11 responses

 1. Muhammed Ensari

  ALLAH bu dini her yüzyılın başında yenileyecek ne demek? Bu din eksikmi? yani yüzyılda bir birisi gelip düzeltecek..yani reformlar olacak..Ozaman İskender Evrenesoğlu na haksızlık etmeyelim.ALLAH bu dini eksiksiz olarak indirmiştir.Kuran la çelişen sözleri vahiy gibi görerek ALLAH ın diniyle çeliştiğinizin farkındamısınız?

  04 Mart 2014, 04:47

  • Erdem Bey size tavsiyemiz Sadettin Merdin’den öte kaynak kitaplara yönelmeniz olacaktır.Selam ve dua ile

   15 Ağustos 2014, 16:13

 2. ramazan

  dine IPhone gibi güncellememi geliyor. O kitaptan biraz okudum kafam karıştı. Beyazıd i bestami gerçek ten ” Allah (c.ç) bana parlak tüysüz bi oğlan olarak göründü” dediği doğrumudur. Mevlana moğollara casusluk ettimi. Şems ve kalenderi leri namaz kılmaz mıydı. Offf kafamız karıştı.

  05 Ağustos 2014, 14:21

 3. erdem

  benim merak ettiğim sizin saadettin merdini eleştirebilmek için ne kadar okuduğunuz? dini öyle bir hale getirdiniz ki kör topal oldu. eğer buğun savunduğunuz bu din Kur’anın hakiki haliyse, bugün müslümanlar neden bu haldeler? bicevaplasanıza bunu da!

  15 Ağustos 2014, 12:28

 4. bayram

  Narkozdan afyondan kurtul.
  Kuranı okuyan birinin yorumları böyle olmaz.
  Ayetlerle delil getireceğine,hadislerle savunma yapmak sapma değil mi ?

  14 Ocak 2015, 01:33

  • Sizi öncelikle ayetlerin bugüne kadar hangi yollarla bize kadar ulaştığına ve hadislerin ne anlama geldiğine dair bir araştırma yapmanızı tavsiye edeceğim.
   Küçük bir yardım ;

   15 Ocak 2015, 00:38

  • Sema

   Tamam da guzel kardesim.zaten incilde peygamberimiz s.a.v gelecegi bildirilmişti ahmet diye onu kararttilar yok ettiler….eger Rabbimiz bizim bilmemizi isteseydi bize bildirirdi…

   17 Mart 2016, 20:44

 5. İbrahim

  kardeşim senin yazdıklarına ruhu canımla hemfikirim. Bu adama ben de cevap yaZdım. Güya kendisi Bediüzzaman’ı. Eleştiriyor alimleri eleştiriyor sadece eleştirmekle yetinmiyor haşa haşa şeyranlaşmış alimlerimiz diyor. Bir arkadaşım buna kapıldı tamamen zıttına inkilab etti. Bu adamı pardon adamda değil şeyranlaşmış herifi susturmak lazım

  16 Ağustos 2015, 18:42

 6. Sema

  Tamam da guzel kardesim.zaten incilde peygamberimiz s.a.v gelecegi bildirilmişti ahmet diye onu kararttilar yok ettiler….eger Rabbimiz bizim bilmemizi isteseydi bize bildirirdi…

  17 Mart 2016, 20:28

 7. marif

  Bir yazınızda “Demokrasi ile ve laisizm ile mücadele etmek yetine neden bu hususlarla ugraşılsın?” şeklinde bir ifade okudum. Neden demokrasi ile mücadele etmek gibi bir hedefimiz olmalı? Demokrasi yerine monarşi mi isteyelim? Kral ve kraliçe mi olsun? Yoksa diktatörlük mü isteyelim? Bu şok edici ifadeye gerçekten anlam veremedim. Ne demek istediğinizi lütfen açıklar mısınız?

  12 Temmuz 2016, 13:55

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s